Uprajneniia po prakticheska gramatika na novogruckiia ezik. Rabotna tetradka 1

Упражнения по практическа граматика на новогръцкия език. Работна тетрадка 1

Продуктов номер: 5499
Изчерпана

Автор: Христина Янисова
Категория: Гръцки речници | Учебна литература, Педагогика
Издателство: Нов български университет
Състояние: Нова книга
111 страници
меки корици
Първо издание: 2005
Народност: българска


"Работна тетрадка 1. Упражнения по практическа граматика на новогръцкия език" е едно необходимо помагало, което цели да допълни и обогати основния курс по новогръцки език за начинаещи (автор - доц. д-р Ст. Пороманска). Тук се разработва тематичният (лексикалният) и граматическият материал, включен в 1 - 15 урок на учебника. Защо се ограничаваме именно в тези рамки? • В тази си част курсът обхваща основите на граматическата структура на новогръцкия език и дава необходимата лексика за постигане на начална степен на владеене на езика. • Съдържанието, съобразено с общата европейска рамка на Съвета на Европа за владеене на чужди езици, отговаря на лексикалния и граматическия минимум за ниво А1, А2. • Помагалото е замислено като автономна първа част от една поредица тетрадки за упражнения за следващите нива на владеене на новогръцки език. Предложените материали, са разработени на базата на съвременните методи за изучаване на чужди езици, на опита в преподаването на гръцки език както в българските учебни заведения, така и в гръцки университети, които предлагат изучаването на гръцки език като чужд. Първото препятствие пред изучаващия новогръцки език е гръцката азбука. В подготвителния урок тук се отделя специално внимание на образа на гръцките букви (някои от тях познати като символи от математиката и физиката, от кирилицата и латиницата, а други съвсем нови и "странни"). А за запознаване със "звученето" на гръцкия език се въвежда една от общоприетите фонетични транскрипции, която използва основно латиница, но за отбелязване на типичните фонеми - и някои букви от гръцката азбука. Всяка учебна единица съдържа следните основни рубрики: • Внимание, интересно! Малко повече граматика..., в която, с помощта на множество примери, се прави обобщение на разглежданите граматически категории, най-често представени чрез съпоставянето им с българския език. • Внимание, интересно! Малко повече лексика..., в която се прави тематично обобщение, като включената лексика се допълва и обогатява с типични изрази. • Хайде да се упражним!, която съдържа разнообразни упражнения за развитие и усъвършенстване на произношението, правописа и граматиката, както и за затвърждаване на уменията за разбиране (при четене) и писане. От ВЪВЕДЕНИЕ-то